131 documents
112/131 results        
Description
TitleSài Gòn giai đoạn 1973-1975 qua ống kính Boris Spremo
AuthorBoris Spremo
Date2015-01-15
Abstract(Kiến Thức) – Thời trang của teen Sài Gòn, lao động trẻ em... là loạt ảnh do nhà báo người Canada Boris Spremo chụp ở Sài Gòn từ năm 1973-1975.
file attachment

KienThuc_Saigon1973-1975.pdf (723.6 ko)

or read document on line in a new window

112/131 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.02s