131 documents
80/131 results        
Description
TitleHình ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn sau 40 năm thống nhất
Author[Kiến Thức]
Date2015-04-28
Abstract(Kiến Thức) – Thành phố mệnh danh Hòn ngọc viễn đông ngày càng tươi đẹp sau 40 năm thống nhất, với những công trình tráng lệ mọc lên khắp nơi.
file attachment

KienThuc_SaiGonSau40NamThongNhat.pdf (572.57 ko)

or read document on line in a new window

80/131 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.019s